Rozmaite kłopoty i problemy w życiu osobistym albo zawodowym, mogą nas spotkać w wielu przypadkach. Różne osoby różnie sobie radzą z ich rozwiązywaniem, dużej grupie będzie to szło bez żadnych problemów, a u pozostałych wszystko przebiegnie w wolniejszym tempie. Bez problemów znajdzie się techniki umożliwiające to, żeby poznać różne podejścia do problemów życiowych, a dodatkowo wyszukiwać w efektywny sposób rozwiązania mogące pomóc.

Jedna z takich technik to gry symulacyjne ( więcej: http://www.symulacje.edu.pl ), założenia której będą się opierać na skupieniu się na istocie ludzkiej i jej chęciach stworzenia nowych, lepszych rzeczy. Twórcze zastosowanie dostępnych gier szkoleniowych umożliwi dotarcie do rozwiązań, które wyróżniają się nieszablonowym podejściem. Technikę, która jest prezentowana można wykorzystywać w różnych dziedzinach biznesu, między innymi chętnie sięga po niego Human Resources.

Jak pokazują różne badania prawie 80% managerów i kadry zarządzającej uznaje gry biznesowe za element o dużym znaczeniu w organizacjach, w których są zatrudnieni. Co więcej, w podmiotach, gdzie dużą wagę się przykłada do zarządzania ludzkimi zasobami, ta właśnie metoda jest stosowana znacznie częściej. Umożliwia to między innymi, aby zupełnie inaczej spoglądać na kandydatów chętnych do pracy, a tym samym wybierać najlepszych.

Punktem wyjścia w przypadku metody symulacji menedżerskiej jest dokładne określenie problemu, który się rozwiązuje, wtedy do sukcesu będzie duży krok bliżej. Pierwsze pytanie powinno brzmieć, czemu zmiany są konieczne, a w dalszej kolejności co można zmienić w konkretnym obszarze. Żeby to pytanie zadać, należy stworzyć grupę fachowców mających duże doświadczenie, najlepiej z różnych działów i o różnych kompetencjach.

Prezentowana metoda to przede wszystkim praca warsztatowa, tak więc zbudowana grupa musi mieć kompletną wiedzę na temat problemu jaki jest do opracowania. Należy także poszczególnym członkom pozwolić się wypowiedzieć na temat poruszanego rozwiązania. Każdy może całkowicie inaczej widzieć poszczególne elementy całości, a co za tym idzie mieć później inne pomysły.

Wiedząc już, czym są spowodowane kłopoty i jakie będą drogi prowadzące do celu, należy włączyć w rozważania klienta. Przy prowadzeniu rekrutacji będzie to szukający pracy kandydat. Rolą zespołu jest analiza jego potrzeb i oczekiwań, a w dalszej kolejności potem stworzenie charakterystyki. Ostatni krok symulacji menedżerskiej, najbardziej angażujący to wymyślanie, i decyzja o wybraniu spośród wielu rozwiązań tego najlepszego.

Najlepsi przyjaciele