Na czym polega praca kontraktowa?

25 października 2016

Najczęściej w kontekście najlepszych warunków pracy, o jakich marzą pracownicy mówi się o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednak w wielu przypadkach taka forma nawiązania współpracy nie jest celem pracownika. W niektórych przypadkach dużo bardziej opłaca się zatrudnienie na podstawie umowy kontraktowej. Dla kogo jest to korzystne rozwiązanie i na czym właściwie polega praca kontraktowa?

Kontrakt, czyli swobodna praca

Najbardziej znaną i powszechną formą nawiązania stosunku pracy między stronami jest umowa o pracę lub umowy cywilnoprawne – przeciętny pracownik stosunkowo rzadko zdaje sobie sprawę z tego na czym polega praca kontraktowa. Kiedyś nazywana była częściej umową menedżerską z uwagi na to, że korzystali z niej powszechnie pracownicy średniego i wyższego szczebla, a więc właśnie kadra menedżerów. Obecnie na współpracę opartą na umowie kontraktowej decydują się również inne grupy zawodowe, na przykład specjaliści z branży IT, w sektorze budowlanym czy finansowym.

Wobec osoby, która wykonuje pracę na podstawie umowy kontraktowej stosowane są przepisy Kodeksy cywilnego, analogiczne do tych obowiązujących zleceń. Inną możliwością jest podjęcie pracy kontraktowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zalety umowy kontraktowej

Ponieważ nie mamy do czynienia z typową umową, co do której stosuje się przepisy Prawa pracy istnieje większa swoboda, jeśli chodzi o ustalanie szczegółów współpracy. Strony mogą ustalić czas trwania kontraktu i realizacji projektu, przedmiot wykonywanej pracy, czy okres wypowiedzenia umowy.

Często wśród korzyści, jakie wynikają z kontraktu pojawia się kwestia wyższych zarobków. Ponieważ pracodawca nie bierze na siebie wielu obowiązków formalnych i finansowych, jakie byłyby na niego nałożone w przypadku umowy o pracę, możliwe jest wynegocjowanie atrakcyjnych zarobków.

Dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów umowa kontraktowa oznacza także możliwość pracy nad kilkoma projektami, które wybierają spośród propozycji współpracy. Przy pracy etatowej trudno byłoby myśleć o takiej swobodzie, natomiast kontrakt umożliwia jednoczesną pracę przy kilku projektach.


Skorzystaj z nowoczesnego portalu z ogłoszeniami o pracę: szukampracy.pl


Wady pracy na kontrakcie

Praca kontraktowa na pewno nie zapewnia poczucia stabilizacji – tak naprawdę po wygaśnięciu umowy pracownik musi we własnym zakresie szukać kolejnego projektu do realizacji. Z tego powodu umowy kontraktowe są popularne raczej wśród wysoko wykwalifikowanych specjalistów, o których trudno na rynku pracy.

Zadowolenie z pracy na kontrakcie wynika też w dużej mierze z warunków, jakie wynegocjują strony umowy. Ponownie – nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu pracy, a więc takie kwestie jak urlop czy okres wypowiedzenia zależą wyłącznie od ustaleń pracownika i pracodawcy.


Oferty pracy dla specjalistów z wielu branży znajdziesz na szukampracy.pl

Najlepsi przyjaciele