odchudzanie

W poprzedniej części przedstawiliśmy procesy, jakie będą wpływać na rynek pracy w najbliższej przyszłości. Właśnie te procesy, wskazane przez amerykańskich naukowców z instytutu ITIF będą determinować konieczność przyswojenia nowych umiejętności, które będą niezbędne pracownikom, aby rozwijać zarówno swoją ścieżkę kariery, jak i spełniać wymagania nowych ofert pracy.

Umiejętności niezbędne pracownikom w przyszłości według ITIF:

  • inteligencja społeczna – już dzisiaj eksperci rynku pracy (portal z ogłoszeniami pracy Szukampracy.pl) podkreślają, że niezwykle ważne są kompetencje miękkie, związane między innymi z umiejętnościami interpersonalnymi, sprawną komunikacją i wyrażaniem swoich myśli oraz potrzeb, a takie tendencje będą się jedynie umacniać w kolejnych latach; pracownicy będą musieli wykazać się umiejętnością panowania nad emocjami czy rozpoznawaniem stanów emocjonalnych u innych osób; taki wysoki poziom inteligencji społecznej będzie niezbędny w firmach, które funkcjonują w ponadnarodowym środowisku biznesowym, bo pozwoli na skuteczną komunikację i wydajną współpracę;
  • interdyscyplinarność – czyli łączenie umiejętności i kompetencji z pogranicza kilku dziedzin będzie na pewno coraz częściej spotykanym wymogiem w ofertach pracy w najbliższej przyszłości; przez zmiany w strukturze społecznej i wszechobecne zastosowanie danych komputerowych oraz zaawansowanych systemów automatyzacji łączenie umiejętności z kilku dyscyplin będzie niewątpliwie przydatne z perspektywy pracodawców;
  • zarządzanie umiejętnościami poznawczymi – wykorzystywanie nowych mediów umożliwia dostęp do niemal nieograniczonych źródeł informacji, szczególnie pamiętając o wpływie procesu globalizacji, dlatego inteligencja kognitywna i umiejętność selekcji informacji będzie na pewno obecna w ogłoszeniach o pracy, szczególnie w branżach, które powiązane są w jakiś sposób z komunikacją – od mediów, przez HR, marketing, na branży IT czy usługach outsourcingowych kończąc;
  • umiejętność pracy z nowymi mediami – nowe formy komunikacji obecne już dzisiaj w przestrzeni publicznej będą przebijały się jeszcze mocniej w ciągu kilku najbliższych lat, dlatego umiejętność tworzenia treści, ale także ich selekcji oraz odpowiedniego wykorzystywania i przetwarzania takich komunikatów będzie niezbędna dla każdego pracodawcy;
  • myślenie analityczne – wraz z rozwojem znaczenia danych wirtualnych i nowych technologii na wartości zyska również umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów w niekonwencjonalny sposób, ale bez analitycznego myślenia i
  • kompetencje międzykulturowe – globalizacja i rozprzestrzenianie się środowiska sieciowego sprawia, ze umiejętność współpracy w zróżnicowanym środowisku kulturowym będzie obowiązkowa w większości średnich i dużych firm o potencjale do dalszego rozwoju; eksperci wskazują też, że praca w takim otoczeniu może wpływać na pracowników motywująco i być bodźcem pobudzającym ich do opracowywania innowacyjnych rozwiązań;
  • współpraca wirtualna – ze względu na dynamicznie rozwijającą się przestrzeń nowych technologii i wirtualnej rzeczywistości jedną z najbardziej powszechnie poszukiwanych kompetencji może być umiejętność pracy zdalnej i sprawnej, wydajnej współpracy w przestrzeni wirtualnej; tego rodzaju umiejętności będą wymagali zwłaszcza pracodawcy, którzy już mają partnerów międzynarodowych, lub tacy, którzy planują ekspansję ze swoją ofertą na zagraniczne rynki.

Zobacz także portal z ogłoszeniami o pracy: Szukampracy.pl.

Najlepsi przyjaciele opublikowany tutaj