zlewozmywak24

Nie jest żadną tajemnicą, że obecnie pracodawcy szukają takich kandydatów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy, a także doświadczenia zawodowego i wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. A jak będą się prezentowały najważniejsze umiejętności w najbliższej przyszłości? Czego będą wymagać pracodawcy w ofertach pracy już za kilka lat?

Badaniem zmian, jakie nastąpią w skali globalnej na rynku pracy zajęła się amerykańska organizacja Institute for the Future (ITIF). Na podstawie analizy danych i przy udziale ekspertów naukowcy określili procesy, które będą wpływać na środowisko pracy oraz umiejętności, jakie będą niezbędne w przyszłości dla każdego pracownika. Warto już dzisiaj zapoznać się z ustaleniami naukowców, żeby przygotować się na to, co będzie na nas czekać w ofertach pracy, szacowanych na 2020 rok.

Procesy kształtujące rynek pracy w przyszłości według ITIF:

  • inteligentne urządzenia i automatyzacja – w przyszłości to automatycznie sterowane urządzenia będą wykonywać proste, powtarzalne czynności, tym samym pozwalając człowiekowi na oddanie się bardziej twórczym i zaawansowanym aktywnościom; współpraca pomiędzy maszyną a człowiekiem będzie bardziej wyrównana – pracownicy będą musieli nauczyć się je obsługiwać, ale także współistnieć niemal jak równy z równym;
  • nowe środowisko mediów – wraz z rozwojem automatyki i technologii będą się zmieniać środki przekazu; tradycyjny tekst i słowo pisane będą w dużej mierze zastępowane przez multimedialne narzędzia komunikacji; już dzisiaj można obserwować popularność mediów społecznościowych, które coraz częściej opierają się w dużej mierze na przesyłaniu obrazów, animacji, dźwięków i treści multimedialnych, a tekst jest tylko uzupełnieniem przekazu; takie zmiany niosą ze sobą konieczność rozwoju odpowiednich platform komunikacji, które będą odpowiadać potrzebom cyfrowej rzeczywistości;
  • postępująca długowieczność – naukowcy prognozują zmiany w strukturze demograficznej – społeczeństwo będzie musiało się zmierzyć z koniecznością pracy po 65 roku życia, a to z kolei będzie wymuszać zmiany na rynku pracy i na obszarze życia w przestrzeni publicznej; pracodawcy będą musieli dostosować warunki pracy do potrzeb pracowników w wieku 60+, a firmy będą wdrażały więcej rozwiązań kierowanych właśnie do tej grupy wiekowej;
  • świat obliczeniowy – kolejna zmiana, jaką pośrednio wymusi postępujące procesy dominacji technologii w różnych dziedzinach życia to przetwarzanie informacji z otaczającego świata na dane, które następnie można wykorzystać do optymalizacji i usprawnienia wszystkich procesów otaczających człowieka;
  • organizacje o superstrukturze – zebrane dane będą wykorzystywane do tworzenia nowej jakości w każdej organizacji, szczególnie na poziomie własności intelektualnej; rządzić będą struktury, które będą wykraczać poza to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, a które będą oparte głównie na nowych technologiach i platformach społecznościowych; zmiany takie będą wpływały na procesy zarządzania i nauczania;
  • globalizacja – procesy globalizacji są obserwowane już od kilku lat, a w najbliższej przyszłości będą się jeszcze rozwijać; eksperci przewidują przejście globalizacji na kolejne poziomy współpracy ponadnarodowej, między innymi na poziomie rozwoju organizacji w krajach rozwijających się i zwiększenie ich roli w procesie współpracy międzynarodowej.

Procesy te będą kształtować globalne rynki pracy i bezpośrednio wpływać na to, co będzie wymagane od kandydatów w ofertach pracy.

Zobacz także: portal z ogłoszeniami o pracy Szukam Pracy.pl.

Najlepsi przyjaciele http://www.steamsystem.pl/oferta/myjnie-parowe/