Dobrze rokująca, perspektywiczna kariera jest nie tylko sposobem na zapewnienie sobie stabilnej sytuacji finansowej, ale przede wszystkim na samorealizację i spełnianie swoich ambicji. Rynek pracy w Polsce stopniowo ulega zmianom, pracownicy są coraz bardziej świadomi swojej pozycji zawodowej, również pracodawcy wiedzą, że najlepszą inwestycją jest człowiek. Zatem: jak zainwestować w samego siebie?

Rozwój zawodowy może dotyczyć zarówno twardych kompetencji, czyli wiązać się z nauką i rozwijaniem konkretnych umiejętności, jak i odnosić się do nabywania kompetencji miękkich, związanych ogólnie z organizacją swojej pracy i kontaktami interpersonalnymi.

Na który z tych obszarów położyć większy nacisk? Z jednej strony konkretne kwalifikacje, twarde umiejętności są i będą zawsze poszukiwane przez pracodawców w każdej branży. W tym celu pracownik powinien systematycznie zdobywać wiedzę z dziedziny, w jakiej się specjalizuje i reagować na prognozy i tendencje, jakie wskazują eksperci branżowi. Dzięki temu pracownik na bieżąco orientuje się w sytuacji i może nawet wyprzedzać zapotrzebowanie pracodawców.

Natomiast specjaliści HR wskazują, że w kolejnych latach będziemy obserwować rosnący wpływ kompetencji miękkich na rynek pracy. Zatem absolutnie nie można na rzecz konkretnych umiejętności twardych i technicznych zapominać o tych związanych z pracą zespołową, organizacją otoczenia pracy czy komunikatywności.

Metody samodoskonalenia

Tak naprawdę pierwszym poważnym szkoleniem w życiu każdego pracownika jest nauka podejmowana na uczelniach, technikach czy innych tego typu placówkach. Można je traktować jako szkolenia, które przygotowują kandydatów do zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnych do pracy w konkretnym zawodzie. Po zakończeniu edukacji, w jej tradycyjnym rozumieniu, człowiek może podjąć się kursów i szkoleń, które podnoszą dodatkowo jego kwalifikacje. W trakcie długiego życia zawodowego można też zdecydować się na przebranżowienie, czyli całkowitą zmianę kompetencji zawodowych.

Jak na własną rękę zadbać o swój rozwój? Podstawowym rozwiązaniem jest powrót do źródeł wszelkiej nauki, czyli książek. Literatura fachowa obfituje w pozycje, które pomogą uzupełnić zasób wiedzy każdego pracownika. Oprócz tego warto uczestniczyć w ogólnodostępnych targach pracy, konferencjach i seminariach, które dotyczą naszej grupy zawodowej.

Narzędzia, jakimi dysponuje pracodawca

Pracodawcy również dysponują szerokim wachlarzem możliwości w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników. Najczęściej spotykane są szkolenia wdrożeniowe, które mają na celu wprowadzić nowo przyjętą osobę w sposób funkcjonowania firmy na wstępnych etapach współpracy.

Firmy coraz częściej przykładają większą uwagę do szkolenia swoich kadr, na co zwracają uwagę osoby badające sytuację na rynku pracy. Postrzeganie pracowników z roku na rok ulega zmianie, dzięki czemu możemy obecnie mówić nie tyle o „sile roboczej”, co „zasobach ludzkich”. A te, z resztą słusznie, w końcu zyskują miano fundamentu dobrze rozwijającej się firmy i koszty, jakie pracodawca musi ponieść w związku ze szkoleniem swoich pracowników są traktowane jako dobra inwestycja.

Sposobów na podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych jest mnóstwo i z pewnością każdy może znaleźć taką formę, która spełni jego oczekiwania. A systematyczny wkład w umiejętności, które można wykorzystać na drodze rozwoju kariery to niezawodny sposób na to, aby bez względu na sytuację na rynku pracy pozostać w grze i nie wypaść z obiegu. W kwestii rozwoju osobistego i zawodowego najgorsza jest bezczynność – co widać zarówno na początkowych etapach kariery, jak i w późniejszym czasie, na przykład gdy przychodzi moment zmiany pracodawcy lub przebranżowienia.


Więcej:

Najlepsi przyjaciele zasady odchudzania