https://www.madox.nieruchomosci.pl

Forma zatrudnienia w postaci pracy tymczasowej przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z niezbyt ambitnym, nierozwijającym zajęciem, które wiąże się z nadmiernym wykorzystywaniem pracownika i nie rokuje pozytywnie na możliwości stałej współpracy w przyszłości. Czy takie myślenie jest zgodne z rzeczywistością? A może praca tymczasowa jest w jakimś względzie jednym z narzędzi, które mogą służyć rozwojowi kariery zawodowej?

Co to jest praca tymczasowa?

Zacznijmy od podstaw – czym jest praca tymczasowa? Jest to forma współpracy zawarta między trzema stronami. Aby być precyzyjnym, w grę wchodzą dwie umowy: jedna z nich określa zobowiązania i prawa pracownika wobec agencji zatrudnienia, a druga odnosi się do praw i obowiązków jakie mają wobec siebie agencja i pracodawca użytkownik. Faktycznym pracodawcą jest w tej sytuacji agencja zatrudnienia, bo to ona odpowiada za takie kwestie jak chociażby wypłacanie wynagrodzeń. Natomiast zakres swoich obowiązków zawodowych pracownik wykonuje na rzecz i w miejscu wskazanym przez pracodawcę użytkownika. Oferty zatrudnienia tymczasowego można znaleźć na portalach o pracy.

Wśród zalet pracy tymczasowej najczęściej wymienia się elastyczność ze strony pracownika – dla niektórych będzie to korzyść, natomiast inni mogą skarżyć się na brak możliwości stabilizacji. To samo dotyczy pracodawcy, który może podjąć współpracę jedynie w okresie większego zapotrzebowania bez angażowania się w długoterminowe umowy, które w przyszłości są obciążeniem, głównie dla firmy.

Mitem jest myślenie, że zatrudnienie tymczasowe nie daje żadnych perspektyw na przyszłość. Po pierwsze, według danych, nawet co piąty pracownik otrzymuje pracę stałą u pracodawcy, dla którego wykonywał ją w postaci zatrudnienia tymczasowego. Po drugie, jest to praca na podstawie pełnoprawnej umowy, która zabezpiecza prawa pracownika, a więc pod żadnym względem nie powinna być traktowana gorzej niż tradycyjne zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony.

Komu praca tymczasowa pomoże?

Jest to często wybierana forma zatrudnienia przez kilka grup ludzi obecnych na rynku pracy, których łączy to, że z różnych względów mają kłopot ze znalezieniem pracy na zasadzie współpracy stałej. Pierwszą, dość liczną grupą są młodzi ludzie, osoby uczące się, studenci lub świeżo upieczeni absolwenci. Dla nich zatrudnienie tymczasowe jest zazwyczaj pierwszym, poważnym kontaktem z poważnym rynkiem pracy. Dzięki możliwości elastycznego dostosowania zasad pracy mogą oni jednocześnie kontynuować naukę, zarabiać pieniądze, a nierzadko również zdobywać doświadczenie zawodowe, które mogą wykorzystać w przyszłości.

Zobacz również: ogłoszenia o pracę

Druga grupą, która szczególnie chętnie korzysta z formy zatrudnienia tymczasowego są ludzie starsi, w wieku 50+. W tym przypadku najchętniej decydują się oni na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin. Praca tymczasowa dla ludzi w tym przedziale wiekowym jest niestety często jedyną możliwością, ponieważ pracodawcy dość niechętnie decydują się na przyjmowanie ich do pracy na stałe. A w ten sposób pozostają oni aktywni zawodowo.

Z możliwości pracy tymczasowej korzystają też kobiety, które niedawno zostały matkami. Jest to szansa, aby wrócić na rynek pracy, jednocześnie mogąc pracować w określonym wymiarze godzin, który pozwala im zwykle na pogodzenie obowiązków rodzinnych, domowych a także zawodowych.

Pracować tymczasowo czy nie pracować?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się wyjątkowo prosta: jeśli nie mamy w obecnej chwili innych perspektyw warto spróbować. Zwykle zatrudnienie tymczasowe oznacza dla pracowników możliwość powrotu na rynek pracy, przy uzyskiwaniu dochodów i często w dogodnym, niepełnym wymiarze godzin. Może to być jedynie pierwszy krok w stronę stałego zatrudnienia u tego samego lub innego pracodawcy.


Więcej:

Najlepsi przyjaciele strona domowa